top of page
Home

KOERS
KIEZEN&
HOUDEN

Pensar-logo-2021-White-navi.png

door te blijven

denken en doen

JP full vrijstaand.png

Jean Pierre

van der Weerd

Curriculum

Dutch.png

Management consultant en interim manager op de grensvlakken: business & IT, klant & leverancier.

Na mijn studie informatica  kwam ik er al snel achter dat IT toch vooral gebruikt wordt door mensen. Om de brug tussen mens en techniek te kunnen slaan heb ik vervolgens de studie toegepaste communicatiewetenschappen afgerond. Hierdoor beschik ik zowel over een technische als sociaal wetenschappelijke achtergrond. Wat maakt dat ik veelal actief ben op het grensvlak van business en IT.

 

Na mijn studies ben ik gestart bij Simac Network Services. In de IT hype van eind jaren 90 werd mij al snel een positie als manager Unix / Novell aangeboden. In de loop der jaren gevolgd door verschillende management en directie posities. 

 

Begin 2007 ben ik geheel zelfstandig gegaan. Als management consultant en interim manager op het gebied van IT en meer specifiek IT-outsourcing en governance. In deze hoedanigheid heb ik de afgelopen jaren klanten in zowel de private als publieke sector en in binnen- en buitenland ondersteund. Daarnaast verzorg ik met regelmaat trainingen, workshops en lezingen omtrent: IT-sourcing, service management, IT-governance, service integration and management (SIAM), risico management, contract- en leveranciersmanagement en onderhandelen.

Deze mix van expertise en ervaring maakt dat ik me in de loop der jaren meer en meer ben gaan bewegen op een tweede grensvlak dat van de klant / leverancier relatie.

Jean-Pierre

Diensten

JPvdW%20full%20transparant%20via%20CDraw_edited.png

INTERIM

“If everything seems under control, you’re just not going fast enough.”

Mario Andretti

Als ervaren IT-interim manager ben ik er van overtuigd dat een interim zich moet aanpassen aan de organisatie die hij of zij bedient. Te vaak is het andersom. Binnenstormen en de boel op de kop zetten. De adaptieve manager luistert en probeert te begrijpen, alvorens een strategie te ontwikkelen die de noodzakelijke verandering realiseert en te bevatten is voor betrokkenen.

CONSULTANCY

“To profit from
good advice requires
more wisdom
than to give it.”

Wilson Mizner

Als ervaren consultant t.a.v.:
IT-regie & governance
IT-sourcing en 
IT-service management 
ondersteun ik klanten bij het analyseren en managen van complexe IT-vraagstukken en organisatieverandering. Dit vergt al mijn gecombineerde: kennis, ervaring, creativiteit en doorzettingsvermogen, waarbij inhoud en proces in balans houd.

CONSULTANCY

TRAINING

“I hear and
I forget.

I see and
I remember.
I do and

I understand”

Confucius

Als gecertificeerd en geaccrediteerd service management en IT-governance trainer verzorg ik trainingen:
ITIL, Cobit, IT-sourcing

risico management
contract management.
Ik ben gespecialiseerd in
Action Learning, doordat ik interactieve workshops verzorg op basis van de management game “Risky Business”, ITIL game en Cobit Games.
Diesten

Expertise

PBR UK.png

Mijn expertise heeft zich in de loop der jaren opgebouwd. Vanuit IT-infrastructuren via applicatie- & systeem integratie naar het management van IT.

Van operationeel project- en service management via management en directie functies naar de rol van management consultant.

De daarbij verworven expertise en ervaring op de hierboven aangegeven en hieronder uitgewerkte gebieden komt daarbij samen in het managen van IT-ecosystemen.

PBR English 2022.png
Venn diagram white expertise JPvdW.png
Expertise

IT-regie &
governance

IT-regie is er op gericht alle partijen die een rol spelen in het digitale ecosysteem van een organisatie effectief en succesvol te laten samenwerken.

Intern & extern, build & run, demand & supply door te:

 • Besturen - vertalen van organisatie doelstellingen naar een IT-service en sourcingportfolio (wat halen we waar of doen we nog zelf). In orkestratie termen: dirigeren.

 • Orkestreren - het organiseren en leiden van de wijze waarop wordt samengewerkt. Welke spelregels, principes, methoden en technieken hanteren we bij de samenwerkingen binnen het ecosysteem.

 • Integreren - het doorlopend op elkaar afstemmen van producten, diensten en partijen in de leveringsketens van het ecosysteem.

wordt duidelijk wie, wanneer, waarvoor verantwoordelijk is en waarover zeggenschap uitoefent. 

 

Hiermee organiseert een organisatie het besluit-vormingsproces rondom IT in termen van: taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en op welke basis deze worden toegewezen aan personen of groepen in maar ook buiten de organisatie. Dit wordt ook wel aangeduid als governance of orkestratie, het toebedelen van verantwoordelijkheden aan een partij. 

 

Ik heb er mijn werk van gemaakt klanten en leveranciers te begeleiden bij het gestructureerd en duurzaam inrichten van hun IT-ecosysteem, vanuit de noodzaak de  IT-strategie af te stemmen op de business strategie.

De basis voor het vormgeven van de IT-leveringsketens in het ecosysteem vormt het benodigde IT-serviceportfolio.

Met het portfolio als uitgangspunt wordt de strategie geformuleerd die aangeeft welk type leveranciers en partners op welke moment welke producten en diensten dienen te leveren. Deze zogenaamde IT-sourcing strategie is in orkestratie termen te zien als de partituur het volledige overzicht van alle partijen die meespelen.

Binnen de partituur worden de individuele composities (ordening van elementen volgens een vooraf bepaalde strategie) samengebracht en geordend. In business termen de inkoopstrategieën gericht op de verwerving van individuele producten en diensten waarmee invulling wordt gegeven aan de IT sourcing strategie.

 

Mijn jarenlange ervaring met Europese aanbestedingen stelt mij in staat uw IT behoefte waar nodig extern te verwerven.

IT-sourcing
& inkoop

Leveranciers- &
contractmanagement

Waar sourcing & inkoop zich richten op het verwerven van producten, diensten, leveranciers  en partners, borgt leveranciers- en contractmanagement (LCM) dat de gecontracteerde partijen die gezamenlijk de noodzakelijke prestaties dienen te leveren deze ook blijvend leveren.

 

LCM bewaakt in het kader van IT-regie ook de juiste samenstelling van het leveranciers- en partnerlandschap. In termen van orkestreren spreken we hier over ensemble management. (ensemble: verzamelnaam voor een groep van spelers).

Graag zet ik uiteen waar ik als ervaren leveranciers- en contractmanagement consultant uw organisatie verder breng in het managen van uw leveranciers en partners.

In één op één relaties, maar vanuit regie perspectief toch bovenal vanuit een holistische systeem benadering gericht op uw totale IT-ecosysteem.

Orkestreren en managen is prima maar er dient uiteindelijk ook geleverd te worden.

 

Mijn operationele ervaring als project- en service manager stelt mij in staat zowel projecten (build) als de dag dagelijkse operatie (run) aan te sturen. 

Vanuit een regie & governance perspectief gaat dit echter nog een stap verder. Middels bijvoorbeeld project & programma portfolio management en applicatie lifecycle management & rationalisatie krijgt het aansturen en laten samenwerken binnen het IT-ecosysteem vorm.

Project- &

service management

IT-strategie
& beleid

Kijkt u doelbewust naar de wijze waarop u uw IT ecosysteem inricht, dan ontkomt u er niet aan breder te kijken. Immers het IT-ecosysteem is geen doel op zich maar faciliteert uw algehele bedrijfsstrategie.

Graag deel ik met u en uw organisatie mijn kennis en ervaring op het gebied van:

 • IT-regie & governance

 • IT-sourcing

 • Service management

 • Leveranciers- & contractmanagement

 • IT-inkoop

 • Projectmanagement

 • Risicomanagement en

 • IT-architectuur

 

Vanuit de gedachte "Koers kiezen en houden" borg ik dat uw digitale transformatie rust op een gestructureerd lange termijn, duurzaam en holostisch perspectief dat de kaders geeft voor operationele uitvoering en prestaties.

Pensar

MISSIE

DAADKRACHT

Van externe capaciteit en expertise mag u resultaten verwachten.
Daarom werk ik vanuit een
pro-actieve houding
doelgericht en doortastend 
vanuit het bewustzijn dat toegevoegde waarde het resultaat moet zijn.
Als management consultant & interim professional met focus op IT-regie lever ik blijvende toegevoegde waarde door richting te geven en structuur aan te brengen.
 
Hierdoor vergroten klanten hun vermogen om met succes invloed uit te oefenen op de eigen omgeving.

VISIE

DISCRETIE

Ik ben me als externe bewust van het feit dat ik te gast ben in uw organisatie. Hieruit vloeit voort dat ik discreet omgaan met gegevens, informatie en ervaringen. Mijn handelen is daarbij gericht op transparantie vanuit de overtuiging dat het over en weer weten waar we staan bijdraagt aan  wederzijds vertrouwen.
Het profiteren van een advies vraagt om meer wijsheid
dan het geven ervan.
 
Dit uitgangspunt vormt de grondslag voor mijn handelen. Alles is er daarbij op gericht opdrachtgevers in staat te stellen zelf vorm en inhoud te geven (regie) aan de wijze waarop ze samenwerken met: klanten, partners en leveranciers.

NAAM

DEVOTIE

Als professional onderscheid ik me door aantoonbare brede en diepgaande kennis, kunde en ervaring. Dat ik op deskundige wijze te werk ga kan ik daarbij aannemelijk maken.
Toewijding aan het vak vormt de bron van mijn inspiratie. Door mijn gedrevenheid en passie wil ik een inspiratiebron zijn voor klanten, leveranciers en collega’s.
De naam Pensar is afgeleid
van de sculptuur “Le Penseur” van Auguste Rodin. In het Nederlands De Denker.
 
Het symboliseert enkele
basis principes van
het consultancy en
management vak:
denken, reflecteren op
het eigen handelen en waar nodig bijstellen.
Pensar

Klanten

Equigy CBP_edited
Tennet-logo%20no%20payoff_edited
logo-alliander_edited
Skal-Biocontrole-logo-Superfood4Me-1024x144_edited
FUTURO_edited_edited
PDunea_edited
Waterbedrijf_Groningen_edited_edited
WMD_edited_edited
PWN_DEF_2012_edited
RijnIJssel_edited
UWV_edited_edited
CJIB%202_edited
SPF-Beheer-Logo_edited_edited
logo%20Universiteit%20Utrecht%20kleur%20
ITpreneurs-Logo_edited
hp_edited
Nationale-Nederlanden_edited
KPN-Logo_edited
Raet_edited
PostNL%20transp_edited
Nuon_edited
Trip%20short_edited
VNG%20payoff_edited
Gemeente-emmen_edited
gemeente-groningen-1_edited
BOCE logo groot_edited
RBG%20de_edited
Klanten
Contact
bottom of page